Fysioterapia

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liikkuminen ja toimintakyky.
Fysioterapiaa käytetään esimerkiksi vamman, sairauden tai tapaturman jälkeen, tai ikääntymisen aiheuttamaan liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemiseen. Fysioterapia perustuu fysioterapeuttiseen
tutkimiseen, jonka pohjalta laaditaan asiakkaan tarpeisiin sopiva yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.
Fysioterapian avulla voi saada apua esimerkiksi erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin
pureutumalla syy-seuraussuhteisiin oireen takana. Oireita voivat olla kipu, särky, jomotus,
voimattomuus tai kireyden tunne jossakin päin kehoa. Fysioterapiassa lievitetään kipua, helpotetaan
oireita ja ehkäistään myös oireiden uusiutumista. Fysioterapiaa voi antaa myös ennaltaehkäisevästi,
vaikka oireita ei olisi vielä ilmennytkään.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja
fysikaalinen terapia. Terapeuttinen harjoittelu sisältää yksilöllisesti asiakasta varten valittuja harjoitteita,
jotka asiakas saa harjoitteluohjelman muodossa itselleen kotiin. Manuaalinen terapia voi sisältää hyvin
erilaisia asioita terapeutin lisäkoulutuksen mukaan, kuten hierontaa, pehmytkudoksen ja nivelen
mobilisointia, faskiamanipulaatiota, jne. Fysikaaliseen terapiaan kuuluvat muun muassa ultraääni- ja
sähköhoidot.

Asiakkaan oma rooli on fysioterapiassa tärkeä, koska kuntoutusmotivaatio vaikuttaa merkittävästi
lopputulokseen. Hyvän ja pysyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi fysioterapia vaatii yleensä
useamman käynnin, jotta kuntoutuksen jatkuvuus ja progressiivisuus voidaan varmistaa.

Fysioterapiaan voit varata aikoja puhelimitse numeroista 0440 836 830 ja 0440 836 835 tai
nettiajanvarauksesta kotisivumme etusivulta.

 

Kotikuntoutus

Kotona tapahtuvan fysioterapian tavoitteena on tukea ja kehittää asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä
hänen omassa toimintaympäristössään, lisätä turvallisuuden tunnetta ja parantaa elämänlaatua niin,
että hän selviäisi kotona mahdollisimman pitkään. Asiakkaita voivat olla esimerkiksi ikääntyneet ja/tai
sairaalasta kuntoutujat. Kotona suoritettava fysioterapia on esimerkiksi lihasvoima- ja
liikkuvuusharjoittelua, tasapainoharjoittelua, hierontaa ja liikkumisen ohjausta. Kotikuntoutuksessa
myös sosiaalinen kanssakäyminen on merkittävässä roolissa.

Tervetuloa fysioterapiaan lähetteellä tai ilman. Otamme vastaan Kelan sekä Oulun kaupungin
maksusitoumuksia. Lääkärin lähetteellä Kela korvaa osan lääkärin määräämästä fysikaalisesta
hoidosta. Tunnin fysioterapiasta Kelan osuus on 8 € ja 45 minuutista 6 €. Meillä on käytössä
Kelan suorakorvausmenettely, jolloin asiakkaalle jää maksettavaksi suoraan pelkkä
omavastuuosuus.